facebook
facebook
Mój koszyk

Nie masz produktów w koszyku.


Maść propolisowa 30ml.

Dostępność: W magazynie

14,00 zł

Krótki opis

KIT PSZCZELI zwany PROPOLISEM. Nazwa wywodzi się od greckiego słowa i w dosłownym tłumaczeniu znaczy „przedmurze” miasta. Prawdopodobnie nawiązuje do wykorzystywania propolisu przez pszczoły do zabudowywania wejścia do ula. Jest to szczególnie obserwowane w okresie zimowym, gdy dla zmniejszenia światła wejścia pszczoły zaklejają je kitem. Stosują go również na napraw wnętrza ula oraz przyklejania plastrów do ramek. Jednak propolis pełni w ulu jeszcze jedną, ważniejszą rolę. Jest odpowiedzialny za zwalczanie grzybów, bakterii i wirusów. I właśnie w pod tym kontem jest wykorzystywany przez człowieka. Składa się z: flawonidów, seskwiterpenów, biopierwiastków, kwasów organicznych, aminokwasów i witamin. Podstawowym jego składnikiem są żywice drzew iglastych i liściastych zbierane przez pszczoły. Jego skład chemiczny został poznany w niemalże 95%. Analizując budowę chemiczną i skład ilościowy związków chemicznych, wchodzących w skład propolisów po¬chodzących z różnych źródeł, stwierdza się duże podobieństwo. We wszystkich odmianach występują te same grupy związków, którymi są seskwiterpeny, kwasy aromatyczne i flawonoidy. Przeciwbakteryjne działanie propolisu jest, zatem najprawdopodobniej wypad¬kową ich synergicznego działania, a tak¬że innych związków w śladowych iloś¬ciach. Mechanizmu działania propolisu na drobnoustroje chorobotwórcze nie da się porównać z żadnym innym antybiotykiem. Jako jedyny antybiotyk, kit pszczeli wykazuje aktywność na wirusy. Nie może jednak być stosowany profilaktycznie z uwagi na stopniowe uodparnianie się organizmu na jego działanie. Skuteczność propolisu zaobserwowano w leczeniu wielu chorobach, jak np w ropnym zapaleniu skóry o bakteryjnym lub grzy¬biczym podłożu, czyraczności, egzemach, w owrzodzeniach troficznych podudzia i odleżynach. Dobre wyniki leczenia preparatami propolisowymi uzyskano również w innych specjalnościach medycyny, a także w weterynarii gdzie stosuje się propolis miejscowo przy wy¬konywaniu zabiegów chirurgicznych oraz w leczeniu zakażonych ran a także wszelkiego rodzaju stanów zapalnych i ropnych zwierząt. W ginekologii, przy za¬paleniu pochwy i szyjki macicy o różnej etiologii, otrzymano znamiennie lepszy wynik w porównaniu z wynikami metod rutynowych. W ortopedii zastosowano plomby kost¬ne z propolisu w przypadkach ropnych zapaleń kości, w wyniku czego usunięto stan ropny oraz nastąpiła odbudowa tka¬nki kostnej. Preparaty propolisowe wy¬kazały znaczną skuteczność w leczeniu innych zakażeń oraz ubytków tkanek. Powszechne zastosowanie wyciągów propolisowych obserwuje się w stoma¬tologii w powikłaniach po usunięciu zęba a także w le¬czeniu zapalenia błon śluzowych jamy ustnej i dziąseł. Przejściem do układowego zastosowa¬nia wyciągu propolisu. np. w chorobach układu krążenia, oddechowego, było wprowadzenie go w postaci inhalacji u chorych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli. Uzyskano wyższy procent wy¬leczeń w porównaniu z metodami stoso¬wanymi rutynowo. Również znamien¬nie wyższy był procent leczonych propolisem wśród chorych, których zakwalifi¬kowano do grupy określonej jako "po¬lepszenie". Układowe stosowanie wyciągów z pro¬polisu opisano także w zapobieganiu grypie, co doprowadziło do znacznego zmniejszenia liczby zachorowań, zwła¬szcza wśród osób w wieku podeszłym. We wszystkich przypadkach uzyskano bar¬dzo dobre wyniki, przewyższające te, które dały inne leki lub metody terapeutyczne lub, co najmniej w stosunku do nich równorzędne. Zastanawiający i wart szczególnego podkreślenia jest fakt, że w żadnym przypadku nie obserwowano pogorsze¬nia po zastosowaniu propolisu, jeżeli wykluczono uprzednio przypadki uczu¬leń. Te zdarzają się stosunkowo rzadko. Uczuleniu na propolis typu wczesnego lub późnego, towarzyszy zwykle nad¬wrażliwość na inne produkty pszczele. Dotyczy to m.in. ostrych stanów zapal¬nych skóry, przebiegających w zależnoś¬ci od ogólnej skłonności osobniczej i ze zmianą odczynowości skory oraz z współwystępującymi chorobami atopowymi. Mechanizm działania preparatów propolisowych zwłaszcza w leczeniu owrzodzeń troficznych, paradontopatiii w geriatrii (przeciwdziałaniu chorobom wieku starczego, m.in. uzupełnianiu niedobór koenzymu Q10) nie da się jednak wyjaśnić wyłącznie jego przeciwbakteryjnym działaniem. Otrzymywane w tych scho¬rzeniach spektakularne wyniki leczenia nasuwają wniosek, że oprócz przeciwbakteryjnego działania propolis ma również dzia¬łanie regeneracyjne na uszkodzone tka¬nki. To spostrzeżenie, a także wiele innych, nasunęło przypuszczenie, że wy¬ciągi propolisu prawdopodobnie pobu¬dzają metabolizm komórkowy, co prowadzi do regeneracji uszkodzeń tkanek, zaś w przypadku zaawansowanych proce¬sów starzenia ośrodkowego układu nerwowego odnową upośledzonych czynności. Niektóre dane uzyskane w trakcie ba¬dania składu i struktury chemicznej pro¬polisu uzasadniają takie przypuszcze¬nia, zawiera on, bowiem związki chemi¬czne z grupy steroli, steroidów, kwasów terpenowych i trójterpenów, a więc związki o wyjątkowo silnych właściwoś¬ciach biologicznych. Należą do nich takie, których działanie może się już objawiać przy ich śladowych ilościach, a także, trójterpeny, których znaczenie dla metabolizmu jest coraz lepiej poznawane. Nie jest wykluczone, że może się też sumować działanie innych związków np. flawonów. Mechanizm ich przeciwbakteryjnego działania wy¬nika prawdopodobnie z ich chelatujących (wychwytywanie jonów metali) właściwości, co zaburza regularny mechanizm działania niektórych enzymów. Uważa się, że flawony mogą oddziaływać także na ścianę naczyń włosowatych. Związki z tej gru¬py biorą udział w procesach oksydoredukcyjnych jako nośnik wodoru, wpły¬wając w ten sposób na metabolizm komórek.

Maść propolisowa 30ml.

Kliknij na obrazek aby obejrzeć pełną wersję

Zmniejsz
Powiększ

Więcej widoków

Szczegóły

Maść propolisowa jest przygotowana na bazie wazeliny aptecznej i wyciągu propolisowego w stężeniu 15%. Użycie takich właśnie składników gwarantuje, że po zastosowaniu maści na skórze nie pozostaje pył propolisowy, typowy dla mieszania wazeliny z rozdrobnionym propolisem. Jej skuteczność została wielokrotnie potwierdzona przez samych użytkowników. Maść przygotowujemy w małych porcjach, dla tego kupując nasz produkt macie pewność, że jest świeża i skuteczna. Maść propolisowa jest produktem łączącym w sobie silne właściwości bakterio i grzybobójczych kitu pszczelego z łatwością stosowania leku w postaci maści. Przygotowana na bazie wazeliny kosmetycznej, jest doskonałym panaceum na wiele chorób i problemów skórnych. Oferowana przez naszą firmę maść propolisowa w stężeniu 15%, sprawdza się zarówno w leczeniu skutków oparzeń- nie pozostawi blizn, chorób grzybiczych i bakteryjnych skóry. Z powodzeniem jednak może być stosowana jako pomadka do ust, czy krem do rąk. Rzeczywiście trudno jest doszukać się problemów skórnych, na które propolis nie byłby pomocny. W rozwinięciu znajdziecie Państwo materiał na temat propolisu. Przypominamy Państwu, że zakupy powyżej 250zł są zwolnione z opłaty transportowej, szczegóły w regulaminie w dolnej części strony głównej.

Mogą cię również zainteresować następujące produkty

Miód rzepakowy 1,25kg

Miód rzepakowy 1,25kg

37,00 zł
     
Miód rzepakowy 1,25kg

Miód rzepakowy 1,25kg

37,00 zł
 
Miód rzepakowy 1,25kg

Miód rzepakowy 1,25kg

37,00 zł
 

Tagi produktów

Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.

Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.